Zapytanie o dostępność

ZP/02/2019

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Zalącznik-nr-1-i-2

Załącznki od 3 do 8

Odpowiedzi 1

Zestawienie ofert otwartych w dniu 11 września 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/01/2019

Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Umowa ochronna

Odpowiedzi

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

ZP/03/2018

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Zalącznik-nr-1-i-2

Załącznki od 3 do 8

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 2

Odpowiedzi 3

Zestawienie ofert otwartych w dniu 23 sierpnia 2018 r.docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/02/2018

" Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice

Pliki do pobrania:

Wzór umowy

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

Odpowiedzi_1

Odpowiedzi_2

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/01/2018

"Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Umowa ochrona

Odpowiedzi

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

ZP/04/2017

" Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice

Pliki do pobrania:

Wzór umowy

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu

Zmiana SIWZ

Przetarg odpowiedzi

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/03/2017

Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Zakres rzeczowy

Odpowiedzi na pytania 2_11_09

Odpowiedzi na pytania 3_11_09

Odpowiedzi na pytania 11_09

Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

Zestawienie ofert otwartych w dniu 14 września 2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/02/2017

"Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Umowa ochrona

Zestawienie ofert

Wynik postępowania

Informacja o zawarciu umowy

ZP/01/2017

"Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Umowa ochrona

Odpowiedz 1

Odpowiedz 2

Zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu

ZP/06/2016

" Wykonanie części inwestycji zagospodarowania terenu przy CSiR Olender polegającej na budowie budynku rekreacyjnego i bulodromu

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa

Wyjaśnienie

Projekt

Zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP/05/2016

" Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Umowa

Załącznik nr 1 do SIWZ

Odpowiedzi

Zestawienie ofert

Zestawienie ofert wraz z informacją o poprawieniu omyłek rachunkowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/04/2016

" Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ 1

Załączniki do SIWZ 2

Sprzątanie - zestawienie ofert

Wynik postępowania

ZP/03/2016

" Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Sprzątanie - zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania

ZP/02/2016

" Wykonanie części inwestycji zagospodarowania terenu przy CSiR Olender polegającej na budowie budynku rekreacyjnego i bulodromu

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 4,5,6,7,8,9,11 do SIWZ

Umowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu

ZP/01/2016

Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zmiana SIWZ Ogłoszenie o zmianie SIWZ Umowa 

Odpowiedzi na pytania-1 Modyfikacja siwz-2 Ogłoszenie o zmianie SIWZ-2 Wynik postępowania

ZP/03/2015

Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Umowa Załącznik nr 1 - plan zużycia energii elektrycznej na 2016  Pytania i odpowiedzi 24.11.2015 Informacja z otwarcia ofert w dniu 27 listopada 2015 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/02/2015

Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwana dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Umowa Załącznik nr 1 - plan zużycia energii elektrycznej na 2016 Pytania i odpowiedzi z dn. 13.11.2015 Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP/01/2015

"Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Pytania i odpowiedzi z dnia 07.08.2015 Wynik postępowania

ZP/03/2014

"Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce - drugi przetarg"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2014 Wynik postępowania

ZP/02/2014

"Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2014 Wynik postępowania

ZP/01/2014

"Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Pytania i odpowiedzi z dn. 28.01.2014 Wynik postępowania

ZP/04/2013

"Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Pytania i odpowiedzi z dnia 28.11.2013 Załącznik nr 1 do pytań z dn.28.11.2013 Załącznik nr 2 do pytań z dn.28.11.2013 Pytania i odpowiedzi z dn.3.12.2013 Wynik postępowania

ZP/03/2013

"Sukcesywne dostawy świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wynik postępowania

ZP/02/2013

"Dostawę energii elektrycznej dla obiektu Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Umowa Pytania i odpowiedzi z dnia 22.11.2013 Wynik postępowania

ZP/01/2013

"Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wynik postępowania

ZP/06/2012

"Sukcesywne dostawy świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla Centrum Sportu i ekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wynik postępowania

ZP/05/2012

"Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia zmiana SIWZ Wynik postępowania

ZP/04/2012

"Dostawa energii elektrycznej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87 - 165 Cierpice. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik 1 do SIWZ Załącznik 2 doSIWZ Umowa pytania i odpowiedzi z dnia 20/11/2012 Wynik postępowania

ZP/03/2012

"Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wynik postępowania

ZP/01/2012

"Przetarg nieograniczony na Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 41764-2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 41766-2012 SIWZ Odpowiedź nr 1 Wyinki postępowania

5/2011

"Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie wyników przetargu

4/2011

"Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

SIWZ Zmiana SIWZ Wyniki postępowania Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3/2011

"Sukcesywne dostawy świeżego mięsa, wędlin i drobiu dla Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

SIWZ Zmiana SIWZ Wyniki postępowania

2/2011

"Dostawa energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (zwanej dalej: PE) do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 34/40, 87-165 Cierpice. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik do SIWZ 1 Załącznik do SIWZ 2 Załącznik do SIWZ 3 Odpowiedź nr 1 Odpowiedź nr 2 Ogłoszenie o wyborze oferty

1/2011

"Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty

Lubisz promocje? Zapisz się do naszego Newslettera

Otrzymuj wiadomość z najświeższymi promocjami i ofertami specjalnymi w Centrum Olender. Członkostwo jest bezpłatne

Honorujemy karty

Karta MultiSport

Karta FitSport

Karta FitProfit

Karta Sodexo FlexiPass

Karta OK System

Karta Dużej Rodziny

Karta Multisport Kids

Partnerzy

Fabryka Siły
Energa Katarzynki
Twarde Pierniki
Zobacz Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w serwisie mojekonferencje.pl
Aqua Baby
Klub Elana Toruń
MDC