Zapytanie o dostępność

Okolica

Gmina Wielka Nieszawka ma powierzchnię wynoszącą 216,3 km2, a liczba jej ludności to blisko 5000 mieszkańców. Znajduje się ona w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie toruńskim. Gmina położna jest w rozszerzeniu Doliny Wisły zwanym Kotliną Toruńską. Przepływa przez niego dolny odcinek Strugi Zielonej.

Niekwestionowanym walorem gminy jest jej urozmaicone ukształtowanie terenu, którego początki sięgają okresu zlodowacenia północnopolskiego. Spotkać tu można jedne z najlepiej wykształconych w Polsce wydmy śródlądowe, znajdujące się na brzegu Wisły. Co ciekawe, w niektórych miejscach wydmy osiągają prawie 30 m wysokości i są one unikatową częścią krajobrazu nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Znaczna część gminy należy od obszaru chronionego krajobrazu, a jej części leśne przynależą do strefy "lasów ochronnych wokół Torunia".

Zabytki

W gminie Wielka Nieszawka znajduje się kilka cennych reliktów przeszłości, które zostały wpisane na listę zabytków.

Należą do nich:
• ruiny XIII-wiecznego zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce
• cmentarz jeńców wojennych z II wojny światowej znajdujący się w Małej Nieszawce
• drewniana kaplica mennonicka z 1890 roku w Małej Nieszawce

W okolicznych miejscowościach również można spotkać ciekawe miejsca, takie jak: murowany kościół rzymsko-katolicki z 1938 roku w Cierpicach, nieużytkowany już XIX-wieczny cmentarz ewangelicki w Cierpicach, powstały w 1910 roku murowany przystanek kolejowy we wsi Brzoza, murowaną, odrestaurowaną mleczarnię powstałą w XIX w. w Wielkiej Nieszawce, murowane strażnice drogowe w Cierpicach i Dybowie, kompleks budynków kolejkowych w Cierpicach oraz zbór, który obecnie jest siedzibą Urzędu Gminy.

Olenderski Park Etnograficzny

Miejscem, które należy odwiedzić podczas wycieczki po Wielkiej Nieszawce, jest niewątpliwie Olenderski Park Etnograficzny, będący oddziałem Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Jest to pierwsze i w tej chwili jedyne muzeum pod gołym niebem tematycznie związane z budownictwem kolonizacyjnym osadnictwa olenderskiego. Park z powodzeniem odtwarza krajobraz kulturowy nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX w. poprzez rekonstrukcję jej charakterystycznego fragmentu. Na 5-hektarowej powierzchni znajdują się obiekty mieszkalne i gospodarskie zachowane do dnia dzisiejszego, wśród których można wymienić dom podcieniowy, zagrodę z częścią mieszkalną, inwentarską i stodołą oraz wolno stojący spichlerz. Na terenie Parku znajduje się również cmentarz menonicki. Olenderski Park Etnograficzny stanowi próbę odzwierciedlenia autentycznego krajobrazu wsi olendrskiej, co daje szansę na poznanie kultury i ponad 400-letniej historii jej mieszkańców.

źródło: https://www.facebook.com/olederskiparketnograficzny/

Flora i fauna

Ponad 50% terenów gminy porastają lasy, zaś jej powierzchnia w 87% zawiera tzw. tereny zielone, co sprawia, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat, rzadko spotykany w innych częściach kraju. Co ważne - na terenie gminy prowadzone są prace, które mają na celu wzrost liczby leśnych obszarów.

W gminie Wielka Nieszawka można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt, których część należy do gatunków rzadko występujących w innych częściach Polski. Oprócz wspomnianych wyżej wydm, znajdują się tu takie rodzaje roślin, jak: wiśnia karłowata, sasanka łąkowa, czy goździk piaskowy. Do szczególnie chronionych gatunków flory należy m.in. czartwa pospolita, gajowiec żółty, zdrojówka rutewkowa, łuskiewnik różowy. Bujną roślinność spotkać można także wokół doliny Strugi Zielonej, której tereny słyną z żyzności oraz odpowiedniej wilgotności.

Dolina Wisły jest miejscem, w którym występują zarośla wierzbowe oraz starorzecza, zaś jej tereny łąkowe zamieszkują chronione gatunki zwierząt. Żyje tu rzadko spotykana salwina pływająca, spotkać można także rybitwy, sieweczki. Tereny doliny pełnią istotną rolę w migracji oraz zimowaniu ptaków.

Dzięki tej różnorodności terenu oraz gatunków roślin i zwierząt, znaczny obszar gminy należy do krajobrazu chronionego, którego walory doceniane są zarówno przez mieszkańców, jak i polskich oraz zagranicznych turystów.

Lubisz promocje? Zapisz się do naszego Newslettera

Otrzymuj wiadomość z najświeższymi promocjami i ofertami specjalnymi w Centrum Olender. Członkostwo jest bezpłatne

Honorujemy karty

Karta MultiSport

Karta FitSport

Karta FitProfit

Karta Sodexo FlexiPass

Karta OK System

Karta Dużej Rodziny

Karta Multisport Kids

Partnerzy

Fabryka Siły
Energa Katarzynki
Twarde Pierniki
Zobacz Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w serwisie mojekonferencje.pl
Aqua Baby
Klub Elana Toruń
MDC